Lọc

Các bộ lọc đang áp dụng

Showing all 8 results

Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh
 4 4 144 m2
 10.5 tỷ
Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh
 3 3 197 m²
 12.5 tỷ
Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh
 4 4 175 m2
 13 tỷ
Dự án Tháp Mười Merita, Quận 9, Hồ Chí Minh
 3 160m²
 13.5 tỷ
Dự án Villa Park, Đường Bưng Ông Thoàn, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh
 200m²
 15 tỷ
Dự án Lucasta Villa, Đường Liên Phường, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh
 250 m²
 19 tỷ