Nhà bán

Giá:  45 tỷ
 4
 600m²
Dự án Riviera Cove, Đường Liên Phường, Phường Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh
Giá:  50 tỷ
 416 m²
Dự án The Venica, Đường Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh
Giá:  23 tỷ
 210 m²
Dự án Park Riverside Tân Cảng, Đường Bưng Ông Thoàn, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh
Giá:  23 tỷ
 6
 5 227m²
Đường Bưng Ông Thoàn, Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh
Mặt tiền đẹp
Giá:  7.2 tỷ
 4
 4 75 m²
đường Vành Đai Trong, Phường Phước Long B, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh
Giá:  13 tỷ
 4
 4 206 m²
Dự án Mega Village, Đường Vành Đai 2, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh

Cho thuê

Mặt tiền
Giá:  13 triệu/tháng
 4
 5 90 m²
Đường Liên Phường, Phường Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh
Giá:  40 triệu/tháng
 5
 5 250 m²
Dự án Villa Park, Đường Bưng Ông Thoàn, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh
Giá tốt
Giá:  50 triệu/tháng
 5
 5 400m²
Dự án Riviera Cove, Đường Liên Phường, Phường Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh
Giá:  15 triệu/tháng
 3
 3 75 m2
Đường Vành Đai trong, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Giá:  12 triệu/tháng
 3
 3 75m²
Dự án Park Riverside Tân Cảng, Đường Bưng Ông Thoàn, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh