Nhà bán

Giá:  41 tỷ
 5
 5 300 m²
Đường Bưng Ông Thoàn, Phường Phú Hữu (Quận 9 cũ), Thành phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
Giá:  64 tỷ
 6
 6 435 m2
Đường Liên Phường, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh, Phường Phú Hữu (Quận 9 cũ), Thành phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
Giá:  39.6 tỷ
 5
 6 320 m²
Dự án Lucasta Villa, Đường Liên Phường, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh
Giá:  55 tỷ
 350 m²
Dự án Lucasta Villa, Đường Liên Phường, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh
Giá:  54 tỷ
 6
 6 527 m2
Đường Liên Phường, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh
Giá:  13 tỷ
 85 m²
Dự án Verosa Park, Đường Liên Phường, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh

Cho thuê

Mặt tiền
Giá:  13 triệu/tháng
 4
 5 90 m²
Đường Liên Phường, Phường Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh
Giá:  40 triệu/tháng
 5
 5 250 m²
Dự án Villa Park, Đường Bưng Ông Thoàn, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh
Giá tốt
Giá:  50 triệu/tháng
 5
 5 400m²
Dự án Riviera Cove, Đường Liên Phường, Phường Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh
Giá:  15 triệu/tháng
 3
 3 75 m2
Đường Vành Đai trong, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Giá:  12 triệu/tháng
 3
 3 75m²
Dự án Park Riverside Tân Cảng, Đường Bưng Ông Thoàn, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh