Lọc

Các bộ lọc đang áp dụng

Showing all 8 results

Dự án Melosa Garden, Đường Võ Chí Công, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh
 4 4 80m²
 6 tỷ
Dự án Melosa Garden, Đường Vành Đai Trong, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh
 4 4 100m²
 6.5 tỷ
Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh
 3 3  80 m²
 6 tỷ
Đường Vành Đai Trong
 4 3 85 m²
 7 tỷ
Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh
 4 5 115m²
 7 tỷ
Dự án Melosa Garden, Đường Vành Đai Trong, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh
 4 4 138m²
 9.6 tỷ
Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh
 4 4 144 m2
 10.5 tỷ