Lọc

Các bộ lọc đang áp dụng

Showing all 9 results

Dự án Melosa Garden, Đường Võ Chí Công, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh
 4 4 80m²
 6 tỷ
Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh
 3 3  80 m²
 6.7 tỷ
Dự án Melosa Garden, Đường Vành Đai Trong, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh
 4 4 100m²
 7 tỷ
Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh
 4 5 115m²
 7 tỷ
Đường Vành Đai Trong
 4 3 85 m²
 7.2 tỷ
Đường Vành Đai Trong, Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh
 4 4 125 m²
 7.5 tỷ
Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh
 4 4 144 m2
 11.2 tỷ
Đường Vành Đai Trong, Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh
 5 5 300 m²
 15.5 tỷ
Đông Phương Home