Hiển thị 1–12 trong 32 kết quả

Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh
 3 3  80 m²
 6 tỷ
Dự án Melosa Garden, Đường Vành Đai Trong, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh
 4 4 100m²
 6.5 tỷ
Đường Vành Đai Trong
 4 3 85 m²
 6.2 tỷ
Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh
 3 75m²
 5 tỷ
Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh
 3 3 85 m²
 6.8 tỷ
Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh
 4 5 115m²
 6 tỷ
Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh
 4 4 144 m2
 9.2 tỷ
Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh
 3 3 75 m2
 5.4 tỷ
Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh
 4 4 175 m2
 13 tỷ
Đường 990, Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp. HCM
 3 3 115 m²
 4.9 tỷ