Showing 1–12 of 51 results

Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh
 3 75m²
 5.5 tỷ
091****055 · Hiện số
Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh
 3 3 75 m2
 5.6 tỷ
091****055 · Hiện số
Dự án Melosa Garden, Đường Võ Chí Công, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh
 4 4 80m²
 6 tỷ
091****055 · Hiện số
Dự án Park Riverside Tân Cảng, Đường Liên Phường, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh
 75m²
 6 tỷ
091****055 · Hiện số
Dự án Mega Ruby, Quận 9, Hồ Chí Minh
 80m²
 6 tỷ
091****055 · Hiện số
Đường Bưng Ông Thoàn, Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh
 4 4 75 m²
 6 tỷ
091****055 · Hiện số
Dự án Park Riverside Tân Cảng, Đường Bưng Ông Thoàn, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh
 5 5 82.5m²
 6.25 tỷ
091****055 · Hiện số
đường Vành Đai Trong, Phường Phước Long B, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh
 4 4 75 m²
 6.3 tỷ
091****055 · Hiện số
Dự án Park Riverside Tân Cảng, Đường Bưng Ông Thoàn, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh
 3 3 75m²
 6.4 tỷ
091****055 · Hiện số
Dự án River Park, Đường Liên Phường, Phường Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh
 3 3 75 m²
 6.5 tỷ
091****055 · Hiện số
Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh
 3 3  80 m²
 6.7 tỷ
091****055 · Hiện số
Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh
 3 3 85 m²
 6.8 tỷ
091****055 · Hiện số
Đông Phương Home