Showing 1–12 of 32 results

Đường 990, Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp. HCM
 3 3 115 m²
 5.2 tỷ
Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh
 3 75m²
 5.25 tỷ
Dự án Park Riverside Tân Cảng, Đường Liên Phường, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh
 75m²
 5.5 tỷ
Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh
 3 3 75 m2
 5.6 tỷ
Dự án Park Riverside Tân Cảng, Đường Bưng Ông Thoàn, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh
 3 3 75m²
 5.7 tỷ
Dự án Melosa Garden, Đường Võ Chí Công, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh
 4 4 80m²
 6 tỷ
Dự án Park Riverside Tân Cảng, Đường Bưng Ông Thoàn, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh
 5 5 82.5m²
 6.25 tỷ
Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh
 3 3  80 m²
 6.5 tỷ
Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh
 3 3 85 m²
 6.8 tỷ
Dự án Melosa Garden, Đường Vành Đai Trong, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh
 4 4 100m²
 7 tỷ
Đông Phương Home